Home » Oferta

Tłumaczenia dokumentów urzędowych z języka czeskiego

 

Oferuję Państwu wykonywanie następujących tłumaczeń:

Tłumaczenia uwierzytelnione z języka czeskiego lub polskiego
(tłumaczenia przysięgłe wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego):

- wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe sporządzone w języku czeskim lub polskim,
- akta urzędowe,
- wszelkiego rodzaju pisma i dokumentacje, które zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy powinny posiadać uwierzytelnienie.

Przekład dokumentów czeskich na język polski

Tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne, które nie wymagają uwierzytelnienia

- dokumenty prawnicze,
- teksty ekonomiczne,
- tłumaczenia techniczne,
- oferty i umowy handlowe,
- korespondencja firmowa,
- inne.

Tłumaczenia z języka czeskiego dla klientów biznesowych

Tłumaczenia ustne

- negocjacje handlowe,
- spotkania biznesowe,
- targi,
- szkolenia,
- rozmowy telefoniczne do Czech i Słowacji.

 

Kompleksowa obsługa firm

Oferuję kompleksową obsługę firm obejmującą prowadzenie korespondencji firmowej, tłumaczenia ustne w czasie spotkań biznesowych, rozmowy telefoniczne w siedzibie firmy. Tłumaczenia pisemne realizowane są priorytetowo. Istnieje możliwość podania mojego numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej jako osoby do kontaktów w języku czeskim. Rozliczenie następuje na podstawie faktury zbiorczej na koniec miesiąca. Wszelkie materiały przekazywane do tłumaczenia oraz dane osobowe Kontrahentów są traktowane jako poufne!

Formy dostarczenia dokumentów do tłumaczenia

Dokumenty i teksty do tłumaczenia mogą być przekazywane osobiście, przesyłką pocztową lub elektronicznie. W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego w tłumaczeniu będzie podana informacja z jakiej formy dokumentu dokonane zostało tłumaczenie(z oryginału lub z kopii). Oryginał tłumaczonego dokumentu może być przedłożony przy odbiorze tłumaczenia.

Zwrot tłumaczeń, sposób płatności

Wszystkie tłumaczenie z reguły odbierane są osobiście wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego.

Mogą być dokonane również inne formy zwrotu:

- tłumaczenia zwykłe zwracane są w formie pliku pocztą elektroniczną, w formie wydruku lub zapisane na nośniku,
- tłumaczenia przysięgłe odsyłane są wraz z przekazanymi dokumentami listem poleconym.

 

Możliwe formy płatności:

- kontakt osobisty, płatność gotówką przy odbiorze,
- przelew na wskazane konto - tłumaczenie wysyłane jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie,
- za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki - koszt 15 zł,
- do zlecenia wystawiany jest rachunek sporządzany w ramach zawartej umowy o dzieło lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.