Home » Oferta

Oferuję Państwu wykonywanie następujących tłumaczeń

Tłumaczenia uwierzytelnione z języka czeskiego lub polskiego
(tłumaczenia „przysięgłe” wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego):

-wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe sporządzone w języku czeskim lub polskim
-akta urzędowe
-wszelkiego rodzaju pisma i dokumentacje, które zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy powinny posiadać uwierzytelnienie

 

Tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne, które nie wymagają uwierzytelnienia

-dokumenty prawnicze
-teksty ekonomiczne
-tłumaczenia techniczne
-oferty i umowy handlowe, korespondencja firmowa
-inne ...

Tłumaczenia ustne

- negocjacje handlowe, spotkania biznesowe
- targi, szkolenia
- rozmowy telefoniczne do Czech i Słowacji

 

Kompleksowa obsługa firm

Oferuję kompleksową obsługę firm obejmującą prowadzenie korespondencji firmowej, tłumaczenia ustne w czasie spotkań biznesowych, rozmowy telefoniczne w siedzibie firmy. Tłumaczenia pisemne realizowane są priorytetowo. Istnieje możliwość podania mojego numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej jako osoby do kontaktów w języku czeskim. Rozliczenie następuje na podstawie faktury zbiorczej na koniec miesiąca. Wszelkie materiały przekazywane do tłumaczenia oraz dane osobowe Kontrahentów są traktowane jako poufne!

 

Formy dostarczenia dokumentów do tłumaczenia

Dokumenty i teksty do tłumaczenia mogą być przekazywane osobiście, przesyłką pocztową lub elektronicznie. W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego w tłumaczeniu będzie podana informacja z jakiej formy dokumentu dokonane zostało tłumaczenie(z oryginału lub z kopii). Oryginał tłumaczonego dokumentu może być przedłożony przy odbiorze tłumaczenia.

Zwrot tłumaczeń, sposób płatności

Wszystkie tłumaczenie z reguły odbierane są osobiście wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego.
Mogą być dokonane również inne formy zwrotu:
-tłumaczenia zwykłe zwracane są w formie pliku pocztą elektroniczną, w formie wydruku lub zapisane na nośniku.
-tłumaczenia przysięgłe odsyłane są wraz z przekazanymi dokumentami listem poleconym.

 

Możliwe formy płatności:

-kontakt osobisty, płatność gotówką przy odbiorze
-przelew na wskazane konto - tłumaczenie wysyłane jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie
-za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki, koszt 15 zł
-do zlecenia wystawiany jest rachunek sporządzany w ramach zawartej umowy o dziełu lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej